CLAIRVOYANCE:

Clairvoyance betyder klarsyn, og ordet bruges i dag  bredt til forskellige former for sansning; klarfølelse, klarhørelse, klarsyn.

Klarfølelse er den mest brugte sansning i daglig praksis.

Clairvoyante rådgivere er personer med en eller flere af disse udvidede sanseevner, og som med denne særlige indfølingsevne kan aflæse de signaler, som den åndelige verden udsender, og formidle det videre.

En personlig clairvoyance, som kaldes en sitting, er en utrolig god mulighed at anvende, hvis man har brug for vejledning til problemløsning, til at finde sig selv eller til at finde en mening med tingenes tilstand.

Som clairvoyant modtager man de beskeder, som er til rådighed, og man kan ikke forvente at få specielle informationer. Det kan dog være et forsøg værd at spørge. Beskederne er personlige og til klienten selv, og kan ikke nødvendigvis forstås af den clairvoyante.

En sitting varer almindeligvis 45 – 60 minutter. Husk, at den clairvoyante er rådgiver og præsenterer dig for muligheder. Som menneske er man selv ansvarlig for at træffe sine egne beslutninger. Du træffer selv valget, om du vil følge rådgivningen.

 

DEMONSTRATIONSAFTEN: 

Du kan samle en gruppe venner/veninder/naboer/kollegaer for en aften eller en weekend eftermiddag. Så vil jeg fortælle om clairvoyance, om hvordan man kommunikerer/kan lære at kommunikere med den spirituelle verden, og demonstrere eksempler blandt deltagerne. Afhængig af deltager antal kan hver enkelt få en mini læsning, eller, ved en større gruppe, en fælles demonstration.

Eller ring og spørg, så finder vi noget, der passer dig.  

Kontakt mig på tlf. 22143352,  eller mail lise@liselykke.com